Fagfilm: Å gje gode lesebestillingar (2)

I denne fagfilmen ser Edit Marie Asperanden nærmare på ulike lesestrategiar elevane kan ha nytte av undervegs i lesinga for å betre eiga leseforståing. Vi blir og introdusert for vurderingsverktøyet kalt «trafikklysmetoden».