Fagfilm: Å arbeide med ord er å arbeide med fag (1)

I denne fagfilmen peikar universitetslektor Edit Marie Asperanden på kvifor det er viktig at elevane i helse og oppvekst forstår og kan bruke det akademiske språket korrekt.