Å arbeide med ord er å arbeide med fag: Oppgåve

I gruppe:

  1. I førre oppgåve skreiv de ned kva ord og omgrep de trudde elevane ville ha vanskar med å forstå. Plasser orda slik de meiner dei høyrer heime: Som generelle akademiske omgrep, fagspesifikke ord og uttrykk.
     
  2. Diskuter kva erfaringar de har omkring elevane sitt ordforråd og forståing av ord, og kva utfordringar det kan gje.
     
  3. Kor einige er de i påstanden  “Å mestre fagenes språk og sjangrer er på mange måter det samme som å mestre fagene”?