Å arbeide med ord er å arbeide med fag: Diskusjon

Tenkeskriv i 5 min.:

  • Korleis  kan ein jobbe med å lære omgrep?  Skriv alle metodane du kjem på.

 

I gruppa:

  • Diskutere og del tips, idear og erfaringar.
  • Vel ein “skrivar” som noterer (digitalt).

 

Plenum:  

  • Kvar gruppe presenterer metodane sine på  storskjerm.

 

Til slutt:

  • Legg dei inn i ei felles plattform (til dømes skulen si digitale plattform)  slik at de har ei “verktøykasse”. Her kan kvar og ein fortsetje og fylle kassa med nye verktøy.