Å arbeide med ord er å arbeide med fag: Aktivering av førkunnskap

Under finn du ein tekst. Kva ord og omgrep trur du elevane dine ville hatt vanskar med å forstå i denne teksten? Skriv ned orda og del tankane i fellesskap etterpå.