Prøv ut i praksis : Ulike tilnærmingar til skriving på første trinn

La deg inspirere av dei ulike tilnærmingane og vel det som passar best for deg og elevgruppa di.

Planlegg og gjennomfør ein skrivesituasjon med elevane dine.

  • Tenk gjennom korleis du kan legge til rette for elevane si skriving og korleis du kan støtte dei undervegs i prosessen.
  • Dokumenter prosessen (bilete, notat, elevtekstar osv.), slik at du kan dele erfaringane dine med andre kollegaar.