Prøv ut i praksis: Stavevansker

Gjennomfør en undervisningsøkt der du prøver ut eksplisitt undervisning i en eller flere av de stavefeilkategoriene som dere fant i elevteksten. Eksplisitt undervisning vil si å vise og å gjøre eleven oppmerksom på hva som er årsaken til at et bestemt ord er vanskelig å stave på riktig måte. 

Noter ned erfaringer som kan deles med kolleger i starten av neste samling.