Oppgave: Stavevansker

For å danne et helhetlig bilde av elevens ferdigheter, er det sentralt å se på hvilke staveferdigheter eleven mestrer. I tillegg må man danne seg et bilde av hvilke utfordringer elevene har med staving. 

Finn frem elevteksten. Analyser teksten og diskuter:   

  • Med utgangspunkt i stavefeilkategoriene i forelesningen og vedlagt «Staveskjema», hvilke staveferdigheter behersker denne eleven?  
  • Har eleven noen utfordringer med enkelte stavefeilkategorier?  
  • Hvordan kan dere gi eleven undervisning som hjelper ham/henne videre i sin staveutvikling?