Aktivering av forkunnskaper: Stavevansker

Ta med en elevtekst. Denne skal dere arbeide med i etterkant av forelesningen.  

Finn frem Staveskjema – Stavevansker, 3.-7. trinn. Studer skjemaet og gjør dere kjent med de ulike stavefeilkategoriene, før dere ser forelesningen.