Aktivering av forkunnskaper: Stavevansker

Til denne økta skal dere ha med en elevtekst. Denne skal dere arbeide med i etterkant av forelesningen som følger.

Finn frem Staveskjema – Stavevansker, 3.-7. trinn. Studer skjemaet og gjør dere kjent med de ulike stavefeilkategoriene, før dere ser forelesningen.