Refleksjon: Hvordan legge til rette for elever med språkvansker – 1

Pedagogiske strategier som fremmer tilpasset opplæring er viktig for alle, og spesielt viktig for elever med språkvansker.

På Utdanningsdirektoratets nettsider beskrives flere pedagogiske strategier og tilnærminger som dagens forskning dokumenterer har god effekt på læring. Les punkt 2 og reflekter rundt spørsmålet med sidemann.

2. Språklig og faglig klarhet og struktur

En viktig del av undervisningen handler om lærerens formidling av beskjeder og faglig innhold. Denne informasjonen er som regel utgangspunkt for senere læreprosesser.

Eksempelvis er det viktig å påpeke overfor elevene hvilken sammenheng det er mellom dagens tema og hva som tidligere er lært.

Det er dokumentert at språklig og innholdsmessig klarhet har positiv effekt på elevers læring. Formidlingen fra læreren må være strukturert og tydelig. Dette innebærer at det som formidles skal være forståelig for elevene og være knyttet til deres forkunnskaper og erfaringer. På den måten gir læreren elevene mulighet til å oppleve undervisningen som relevant.

 

Spørsmål:

  • Hvordan utfører du dette punktet i din undervisning, og hvilke tilpasninger må gjøres for elever med språkvansker?

 

Ressurser:

Her finner du alle punktene på Udir sine nettsider: https://www.udir.no/laring-og-trivsel/tilpasset-opplaring/inkludering-og-fellesskap/