Å utvikle seg som litterær leser: Prøv ut i praksis

Samarbeid med en kollega i planlegging av neste oppdrag. Planlegg neste undervisningsopplegg som beskrevet under:

  1. Les teksten Hvem sier hva og hvordan i teksten (se under Nedlastninger) med forslag til spørsmål.  
  2. Velg en tekst/bok du ønsker å jobbe med i klassen. Det kan også være en lengre tekst/bok som må jobbes med over tid. Velg en tekst som byr på litt «motstand».
  3. Forbered dere ved å lese boka/teksten sammen med en kollega, og snakk om hva som kan være interessant for elevene å fordype seg i, i en litterær samtale. Bruk gjerne vedlagt liste med spørsmål for å finne ut hva dere vil rette elevenes oppmerksomhet mot.
  4. Velg ut noen av spørsmålene til utprøving i undervisningen. I arbeidet med å trenge dypere inn i teksten kan også forslagene til arbeidsmåter som er presentert i de foregående øktene brukes.
  5. Gjennomfør undervisningsopplegget i egen klasse. Observer hvordan elevene responderer på spørsmålene. Hvilke tegn på at elevene går i dybden kan du se? Det kan for eksempel være elever som får en aha-opplevelse, noen som stiller spørsmål ved noe, slutninger som trekkes, eller noen som legger merke til språket i teksten m.m. 
  6. Å tolke og reflektere over tekst krever øving. Elevene må få gjøre det mange ganger. Avtal et møte for deling av erfaringer og planlegging av neste litterære samtale.
    Hva fungerte godt? Hva vil dere gjøre annerledes neste gang?