Appleyards leserutvikling

I denne fagfilmen presenteres hvordan den amerikanske litteraturdidaktikeren J.A. Appleyard mener vi utvikler oss som lesere av skjønnlitteratur gjennom livet.

Legg særlig merke til hva som kjennetegner barneskoleleseren. Legg også merke til hva som kjennetegner den leserutviklingen vi skal hjelpe elevene inn i.