Å utvikle seg som litterær leser: Diskusjon

I Læreplanen beskrives utvikling av leseferdigheter i norskfaget slik: «Utviklingen av å kunne lese i norsk går fra den grunnleggende avkodingen til å lese, tolke og reflektere over tekster i ulike sjangre, for ulike formål og av ulik lengde og kompleksitet» (LK20).

Samtale i grupper:

  1. Hvordan kan kunnskapen fra fagfilmen brukes når du som lærer skal velge tekster som kan bidra til utvikling?
     
  2. Hvordan kan kunnskapen fra fagfilmen brukes når du som lærer skal utfordre elevene til å trenge dypere inn i teksten?