Resterende faser: Prøv ut i praksis

Planlegg et tilsvarende undervisningsforløp for egne elever. Velg aktiviteter og tema selv. 

 

Veien videre: 

Dette er siste økten i denne resurrsen, men et slikt utviklingsarbeid som dette er, blir man ikke ferdig med. Utprøvingene kan for eksempel gjennomføres flere ganger. For å sikre at utviklingsarbeidet i engelskfaget fortsetter, skal dere som en siste oppgave legge en plan for det videre fagsamarbeidet. Diskuter i små grupper først, og kom til en enighet i plenum: 

  • Hva i den helhetlige og språkutviklende skrivundervisningen i engelsk ønsker vi å arbeide videre med oss?

  • Hvordan kan vi arbeide med dette?

  • Lag en plan for videre samarbeid.