Resterende faser: Oppgave

I filmen ble det vist hvordan man kan engasjere elever i samtale om tekststruktur: på avsnitts-, setnings- og ordnivå.  Utforsk nettressursen på Fremmedspråksenterets nettsider, Fase 2: Å dekonstruere modelltekst. Samarbeid i små grupper. 

  1. Vurder hvordan du vil ta følgende aktiviteter i bruk for å legge til rette for samtaler om tekststruktur med elevene dine:   
  • Førlesing (Ordkategorisering
  • Tekstnivå (Avsnittssortering
  • Setningsnivå (Setningssymfoni
  • Ordnivå (Memory
  • Teksttypenivå (Diamantrangering
  1. Hvordan vil du planlegge for individuell eller parskriving etterpå?