Fagfilm: Modellere og dekonstruere teksttype i engelsk

I denne filmen vises 4. klassingers forberedelser til skriving av en saktekst på engelsk gjennom modellering og dekonstruksjon av teksttypen informerende beskrivelse. Elevene presenteres for en modelltekst og klassens lærer legger til rette for engasjerende aktiviteter og læringssamtaler om tekststruktur og språklige kjennetegn på avsnitts-, setnings-, ord- og teksttypenivå.