Oppdrag: Vann

Teksten “Vann” var med i den nasjonale prøven i lesing i 2019. 

Samarbeid i par om å planlegge oppdraget. En av dere eller begge gjennomfører oppdraget, og deler erfaringer med hverandre i etterkant. Bli enige om når undervisningen skal gjennomføres og sett opp tidspunkt for erfaringsutveksling i etterkant. 

Ta med “Vann” tilbake til klasserommet og gjennomfør undervisningsopplegget slik det er beskrevet i tekstressursen.

 

Erfaringsutveksling: 

Etter å ha gjennomført oppdraget skal dere utveksle erfaringer. Reflekter med utgangspunkt i spørsmålene under: 

  • Hvordan kan du bruke erfaringene fra oppdraget i den videre leseopplæringen for å gjøre elevene bevisste på at all lesing krever at de leser mellom linjene? 
  • Har du noen andre ideer til hvordan man kan arbeide med å lese mellom linjene i klasserommet?

 

 

Tips til fordypning: Se kapittel 4, “Å lese med forståelse”, i boka God leseopplæring med nasjonale prøver (2018) av Astrid Roe, Jostein Andersen Ryen og Cecilie Weyergang.
Ønsker du å tilby noen av elevene i klassen en vanskeligere tekst? Prøv teksten “Verden, tett og tom” som er brukt på 8. trinn. (Se under "Nedlastinger").