Fagtekst og diskusjon: Å lese mellom linjene

Les fagteksten “I don’t know. Det står ikke i teksten! - å lese mellom linjene” av Cecilie Weyergang og Morten Skar. 

Diskuter punktene under i mindre grupper med utgangspunkt i fagteksten

  • Hva vil det egentlig si å lese mellom linjene?
  • Er dere enige i følgende påstand “Mange elever forventer at skjønnlitterære tekster krever mer tolkning enn sakprosatekster”? Begrunn svaret deres. 
  • Beskriv hva slags oppgaver elever ofte får til skjønnlitteratur og hva slags oppgaver de får til sakprosatekster. Er det noen viktige forskjeller?
  • Hvordan kan vi arbeide med å lese mellom linjene i ulike fag?