Arbeid med tekst og diskusjon: Å lese mellom linjene

Les teksten “Et fantastisk skudd i blinde” av Arne Svingen, og svar på tilhørende oppgaver. Teksten var med i den nasjonale prøven i lesing i 2019. 

Diskuter i mindre grupper:

  • Hvilke opplysninger må leseren selv legge til for å svare riktig på oppgave 1 og 2? 
  • På hvilken måte ligner leseutfordringene i de to oppgavene til “Et fantastisk skudd i blinde” på utfordringene i “Verden tett og tom”?