Oppdrag: Å lese multiple tekster

Oppdrag - velg mellom alternativ A eller B 

Samarbeid i par om å planlegge oppdraget. En av dere eller begge gjennomfører oppdraget, og deler erfaringer med hverandre i etterkant. Bli enige om når undervisningen skal gjennomføres og sett opp tidspunkt for erfaringsutveksling i etterkant. 

A) Ta med tekstene Feriefrykt” og “Dødelige skapninger” tilbake til klasserommet. Gjennomfør følgende undervisningsopplegg:

Sett elevene sammen i par eller små grupper. Del ut begge tekstene. Gi elevene følgende instruks: 

  • Les og sammenlign innholdet i de to tekstene: Hva har tekstene til felles?
  • Skriv ned hva turister frykter når de reiser på ferie, ifølge tekst 1 “Feriefrykt”
  • Undersøk hvilke av dyrene oppgitt i tekst 1 som er listet opp i tabellen i tekst 2 “Dødelige skapninger”.
  • Hvem er Gunnar Hasle?


Plenumsdiskusjon i klassen:

  • Hva bør turister frykte på ferie, og hva trenger de ikke å frykte, ifølge de to tekstene?
  • Hvorfor er Gunnar Hasle intervjuet i tekst 1 «Feriefrykt»?

B) Valgfri tekst: Finn to tekster som handler om det samme temaet. Du kan for eksempel velge ut to ulike læreboktekster, en læreboktekst og et debattinnlegg fra en avis eller en reklameannonse og en nyhetsartikkel.

Gjennomfør et undervisningsopplegg der du ber elevene dine sammenligne hva som er likt og ulikt i de to tekstene, slik det er beskrevet i alternativ A. 

Erfaringsutveksling: 

Etter å ha gjennomført oppdraget skal dere utveksle erfaringer. Reflekter med utgangspunkt i spørsmålene under: 

  • Hvordan kan du bruke erfaringene fra oppdraget i den videre leseopplæringen?
  • Hvilke fordeler får vi av å arbeide på denne måten i leseopplæringen? 
  • På hvilken måte kan arbeid med multiple tekster være utfordrende?

 

Tips til videre fordypning: Å lese multiple tekster

Ønsker du å lære mer om å lese multiple tekster? 

Se kapittel 7, “Flere stemmer”, i boka God leseopplæring med nasjonale prøver (2018) av Astrid Roe, Jostein Andersen Ryen og Cecilie Weyergang.

Ønsker du å tilby noen av elevene i klassen en vanskeligere tekst? Prøv tekstene “Influensa” som er brukt på 8. trinn. Du finner denne under "Nedlastninger".