Diskusjon: Å lese multiple tekster

Les tekstene “Feriefrykt” og “Dødelige skapninger” (ett PDF-dokument) og gjør tilhørende oppgaver. Tekstene var med i den nasjonale prøven i lesing i 2019. 

Diskuter i mindre grupper:

  • Hva har elevene som svarer feil på oppgave 1, 2, 3 og 4 misforstått?
  • Hvorfor kan oppgavene ha vært utfordrende? 
  • Hvordan gikk dere selv fram for å løse disse oppgavene?