Oppdrag: Å lese kritisk

Velg mellom alternativ A eller B 

Samarbeid i par om å planlegge oppdraget. En av dere eller begge gjennomfører oppdraget, og deler erfaringer med hverandre i etterkant. Bli enige om når undervisningen skal gjennomføres og sett opp tidspunkt for erfaringsutveksling i etterkant. 

A) Ta med “Kan pirajaer spise en hel ku på ett minutt” tilbake til klasserommet. Gjennomfør følgende opplegg:

  • Les teksten sammen med elevene.
  • Be elevene skrive ned hva pirajaer spiser og sortere opplysningene i følgende tre kategorier: 1. spiser vanligvis 2. spiser sjelden 3. spiser (nesten) aldri. (Se vedlagt ressurs.)
  • Be elevene markere ord og setninger som indikerer at pirajaer vanligvis ikke spiser en hel ku på ett minutt. (Se vedlagt ressurs.)
  • Gi elevene de tilhørende oppgavene til teksten. Diskuter i fellesskap med elevene hvordan de gikk fram for å løse oppgavene.

B) Finn en tekst i ditt fag som egner seg som utgangspunkt for å arbeide med språklige markører som indikerer at noe er hypotetisk, usikkert eller usant, som i teksteksempelet over. Planlegg og gjennomfør et undervisningsopplegg i klassen der elevene gransker innholdet i teksten kritisk.

Erfaringsutveksling: 

Etter å ha gjennomført oppdraget skal dere utveksle erfaringer. Reflekter med utgangspunkt i spørsmålene under: 

  • På hvilken måte kan det å stille gode spørsmål til tekster være et redskap for å øke elevenes kritiske bevissthet i møte med tekster i ditt fag?
  • Hvordan kan du bruke erfaringene fra oppdraget i den videre leseopplæringen for å gjøre elevene til gode og kritiske lesere?

Vil du jobbe mer med kritisk lesing i klassen?
Prøv økt 4: å lese multiple tekster
 
Vil du jobbe mer med kritisk literacy?
Prøv økt 1 “Lesing, skriving og munnlegheit i samfunnsfaga” og filmen “Samfunnsfaga - på veg mot innsikt og deltaking” i samme økt. (Ressurs for ungdomstrinnet). 
 

Ønsker du å tilby noen av elevene i klassen en vanskeligere tekst?
Prøv teksten  “Hva skjedde med Amelia?” som er brukt på 8. trinn.
 
Faglig fordypning: I boka God leseopplæring med nasjonale prøver  (2018) av Astrid Roe, Jostein Andersen Ryen og Cecilie Weyergang finner dere et eget kapittel om å lese kritisk (kapittel 6)