Arbeid med tekst og diskusjon: Å lese kritisk

Teksten “Kan pirajaer spise en hel ku på ett minutt?” var med i den nasjonale prøven i lesing i 2017.

Diskuter med utgangspunkt i teksten “Kan pirajaer spise en hel ku på ett minutt?”, de tilhørende oppgavene, og fagfilmen dere nettopp så: 

  • Hva innebærer det å lese denne teksten kritisk?
  • Hva har elevene som svarer feil i oppgave 1 og 2 misforstått?
  • Hvorfor kan oppgavene ha vært utfordrende? 
  • Hvordan tenkte dere selv for å løse disse oppgavene?