Diskusjon: Å lese sammensatte tekster

Lag grupper på tvers av fag (3-5 stk) og diskuter spørsmålene til filmen. Reflekter også sammen over eget fags tekster.
 

  • Hvilke sammensatte teksttyper og/eller tekstelementer møter elevene i læreboka i mitt fag? 
  • Hvilke tekstelementer (bortsett fra brødteksten) mener du elevene kunne lese for å få en god forståelse av fagets tekster og innhold?