Oppdrag og erfaringsutveksling: Å lese sammensatte tekster

Velg mellom alternativ A (Vann) eller B (egen tekst)

Samarbeid i par om å planlegge undervisningsoppdraget. En av dere eller begge gjennomfører oppdraget, og deler erfaringer med hverandre i etterkant. 

Forberedelser: Klipp opp teksten “Vann” i seks deler som vist i tekstressursen. 

A) Ta med “Vann” tilbake til klasserommet. Gjennomfør følgende opplegg:

Individuelt:

  • Del ut teksten uten oppgaver til alle elevene i klassen. 
  • Elevene skal lese hele teksten på egen hånd og formulere en til to setninger om hva teksten handler om.

Gruppearbeid i klassen:

  • Del elevene inn i seks par eller grupper. Hver gruppe får sin del av teksten. 
  • Be gruppene oppsummere innholdet i sin del av teksten med en til to setninger. 
  • Hver gruppe presenterer sin del av teksten for resten av klassen.
  • Diskuter i fellesskap hva slags funksjon de ulike delene av teksten har. 
  • Hva hadde skjedd med vår forståelse av teksten om vi hadde fjernet et av tekstelementene? 

 

B) Finn en tekst i ditt fag som egner seg som utgangspunkt for å arbeide med sammensatte tekster. 

Gjennomfør et undervisningsopplegg der du deler elevene inn i grupper som jobber med ulike deler av den sammensatte teksten, slik det er beskrevet i alternativ A. 

Be gruppene beskrive innholdet i sin del av teksten med en til to setninger. 

Diskuter i fellesskap hva slags funksjon de ulike delene av teksten har. Hva hadde skjedd med vår forståelse om vi hadde fjernet et av tekstelementene? 

Erfaringsutveksling: 

Etter å ha gjennomført oppdraget skal dere utveksle erfaringer. Reflekter med utgangspunkt i spørsmålene under: 

  • Hvordan kan du bruke erfaringene fra oppdraget i den videre leseopplæringen for å gjøre elevene til gode lesere av sammensatte tekster? 
  • Hvordan jobber du vanligvis med lesing av sammensatte tekster i ditt fag? 
Tekstressurser: Å lese sammensatte tekster
Ønsker du å tilby sterke lesere i klassen en mer utfordrende tekst? Prøv “Verdens eldste sko” som er brukt på 8. trinn. (Du finner den under "nedlastninger").