Arbeid med tekstressurs og diskusjon: Å lese sammensatte tekster

Diskuter med utgangspunkt i teksten “Vann” (se under "Nedlastninger") og fagfilmen dere nettopp så: 

  • Hva innebærer det å få en helhetlig forståelse av teksten?
  • Hva har elevene som svarer feil på oppgave 1, 2, 3 og 4 misforstått?
  • Hvorfor kan oppgavene ha vært utfordrende? 
  • Hvordan gikk dere selv fram for å løse disse oppgavene?