Samtale om samtalen

Dere skal her tenke over hvordan dere opplevde å delta i en litterær samtale, altså å være del av et norskfaglig praksisfellesskap. Dette blir altså en samtale om den litteærer samtalen.

 

Ta utgangspunkt i spørsmålene under og diskuter i små grupper: 

  • Hva opplevde du som spennende, givende eller utfordrende? 

  • La dere merke til det samme, eller til ulike ting? Var eventuelle ulikheter med på å endre/nyansere/berike forståelsen deres av teksten?

  • Hva tenker du om å gjennomføre en slik samtale i klassen? Hva tror du vil skje, og hvorfor tror du det?