Litterære samtaler: Prøv ut i praksis

Gjennomfør en litterær samtale med eleven om den samme teksten, "Veslebror og Karlson" av Erna Osland. La elevene få anledning til å fritt å snakke sammen om hvordan de forstår og opplever tekstens mening.

 

Slik går du frem:

  1. Les teksten høyt for elevene. La elevene ha en kopi av teksten og blyant i hånden.
  2. Be dem markere ting de legger merke til i teksten underveis.
  3. I grupper deler elevene etter tur noe de la merke til i teksten.
  4. Be elevene så om å utforske teksten videre for å finne ut hva den handler om.

 

Observer og noter underveis i utprøvingen:

  • Hvor lenge klarer elevene å være i samtale om teksten?
  • Hva ser ut til å være en motiverende faktor for at elevene klarer å engasjere seg i samtalen?
  • Hva ser ut til å være utfordrende for elevene?

Noter deg etterpå hva du syntes var utfordrende og om det var noe som overrasket deg. Ta vare på notatene til neste økt.