Litterær samtale

  1. Les novellen "Veslebror og Karlson" (vedlagt under) av Erna Osland, individuelt eller høyt i fellesskap. Ha en blyant og marker ting du legger du merke til i teksten underveis.

  2. Arbeid i grupper (à 3-4): Presenter en etter en for hverandre noe av det dere la merke til. Denne åpne tilnærmingen ønsker å inkludere alle betraktninger, store eller små, enkle eller komplekse. På den måten inntas en utforskende holdning til teksten.

  3. Samtal videre om teksten til dere opplever at dere er ferdigsnakket om den.

Erna Osland: Nær nok. Noveller