Tekstarbeid som fremjar leseflyt: Diskusjon (1)

Gå saman i grupper på 4-5 personar. Gruppene bør vere trinnvis eller basert på fag de underviser i.

Lag ei liste over element de meiner kan skape brot i leseflyten. Ta gjerne med element som ikkje er nemnt i filmen.

Oppsummer i plenum.