Fagfilm: Tekstarbeid som fremjar leseflyt - del 2

Alle lærerar er leselærerar i sitt eige fag. Gode leselærerar integrerer delkomponentar som fremjar lesing i vanleg undervisning, framfor å jobbe med slike delkomponentar isolert frå anna lesing. Leseflyt er ei slik delkomponent.

Medan de ser filmen, legg merke til korleis ein praktisk kan arbeide med ein tekst for å fremje leseflyt. Kva kjenner du igjen frå eigen praksis? Er det noko i filmen du kan supplere di eiga undervisning med?