Prøv ut i praksis: Hvordan engasjere, motivere og utfordre i lese- og skriveopplæringen?

Dere skal planlegge ei undervisningsøkt med mål om å engasjere, utfordre og motivere elever med stort læringspotensial. Velg gjerne ett av forslagene dere kom fram til i diskusjonen med plakatene som dere prøver ut i praksis. Samarbeid i par eller små grupper, alt etter hva som er hensiktsmessige for dere.

Mens dere gjennomfører undervisningsopplegget, legg merke til hvordan elever med stort læringspotensial responderer på undervisningen, og vær på utkikk etter tilbakemeldinger fra elever som dere ikke har definert i denne gruppen. Noter observasjoner underveis i gjennomføringen. 

 

Erfaringsutveksling

Avtalt et tidspunkt for når undervisningsopplegget skal være gjennomført, og del erfaringer. Diskuter med utgangspunkt i spørsmålene under: 

  • Hvordan responderte elever med stort læringspotensial på undervisningsopplegget?
  • Hvilke observasjoner gjorde dere av andre elever? 
  • Opplevde dere noe som interessant eller uventet? 
  • Hvordan vil dere bruke disse erfaringene i videre undervisning?