Aktivering av forkunnskaper: Hvordan engasjere, motivere og utfordre i lese- og skriveopplæringen?

Diskuter spørsmålene under i små grupper:

  1. Ofte sier man at elever må trives for å lære. Om elever med stort læringspotensial kan man gjerne si det motsatte: de må lære for å trives. Kjenner dere igjen denne beskrivelsen av elever med stort læringspotensial?  
     
  2. Elevgruppen vi har i fokus her, er like kompleks og variert som andre elevgrupper. Hvilke utfordringer har dere erfart i møte med elever med stort læringspotensial med tanke på lese- og skriveopplæringen?