Film: "Å utfordre og motivere i lese- og skriveopplæringen"

I denne filmen presenterer Trude Alfsvåg, universitetslektor ved Lesesenteret, ulike behov elever med stort læringspotensial kan ha i lese- og skriveopplæringen.

Mens du ser filmen: Tenk over hvordan man kan tilpasse for disse behovene i klasserommet.

Ressurs: Vedlagt ligger fagteksten Å utfordre og motivere i lese- og skriveopplæringen. Teksten går mer i dybden på elevenes behov som presenteres i fagfilmen om man ønsker å fordype seg ytterligere.