Diskusjon: Hvordan engasjere, motivere og utfordre i lese- og skriveopplæringen?

Elever med stort læringspotensial vil ha varierte behov i lese- og skriveopplæringen. Med utgangspunkt i fagfilmen “Å utfordre og motivere i lese- og skriveopplæringen” skal dere diskutere og dele forslag til hvordan man i undervisningen kan imøtekomme behovene til elever med stort læringspotensial.

Post it-metode: Heng opp åtte plakater (se vedlegg, “Plakater”), hver med sitt punkt fra “Å motivere og utfordre i lese- og skriveopplæringen”. Hver lærer får en liten bunke med post it-lapper og skriver forslag til hvordan elever med stort læringspotensial i praksis kan bli møtt på disse punktene i undervisningen. Heng lappene opp på plakatene, ett moment per lapp (ca. 5 min). Del og diskuter forslagene i plenum (ca. 7 min). Tips: Den som leder økta kan samle forslagene i et word-dokument og dele med gruppa i etterkant.