Prøv ut i praksis: Hvordan definere og identifisere elever med stort læringspotensial?

Dere skal forsøke å identifisere elever med stort læringspotensial i eget klasserom. Velg selv hvor mange elever dere mener det er hensiktsmessig å kartlegge i hver klasse. Som støtte i dette arbeidet skal dere bruke vedlagt sjekkliste med kjennetegn og en nomineringsskala.

Det kan være særlig utfordrende å oppdage elever med stort, men uforløst læringspotensial. Derfor er det  nyttig å se på andre data i tillegg til å bruke sjekklisten og nomineringsskalaen, som:

  • elevens eget arbeid
  • resultater fra nasjonale prøver i lesing og læringsstøttende prøver myntet på eldre elever
  • sjekklister over elevens atferd
  • førvurderinger for å finne ut hva eleven allerede kan når man skal begynne med et nytt tema (se mer om vurdering for planlegging i økt 4 i denne pakken)

 

Samarbeid i par eller små grupper om å planlegge identifiseringsarbeidet. Studer sjekklista og nomineringsskalaen, og diskuter punktene over. Samtal om hvordan identifiseringen kan gjennomføres i klasserommet, og tenk nøye gjennom hvilke av kjennetegnene som kan være særlig utfordrende å oppdage i undervisningen. 

 

Erfaringsutveksling

Avtalt et tidspunkt for når identifiseringsarbeidet skal være gjennomført, og del erfaringer. Diskuter med utgangspunkt i spørsmålene under: 

  • Legg fram observasjoner fra eget klasserom og vurder bruk av sjekklisten og nomineringsskalaen. Gav disse verktøyene deg tilstrekkelig data om eleven? 
  • Trekk fram tre punkter du ikke hadde forutsett eller som var overraskende i identifiseringsarbeidet.