Diskusjon: Hvordan definere og identifisere elever med stort læringspotensial?

Diskuter spørsmålene under i små grupper, del i plenum mot slutten av diskusjonen. 

  1. Del hvilke kjennetegn på elever med stort læringspotensial dere noterte mens dere så filmen. Hvilke av disse kjennetegnene kan dere kjenne igjen fra egen praksis? 
  2. I filmen nevnes flere ulike elevtyper, hvordan vil dere beskrive disse? Hvilke likhetstrekk kan vi finne mellom de ulike typene og hvordan skiller de seg fra hverandre? Bruk vedlagt sjekkliste for kjennetegn som støtte i diskusjonen, og trekk gjerne inn egne erfaringer fra klasserommet. 
  • elever med ekstraordniært læringspotensial 
  • elever med stort, men uforløst læringspotensial
  • høytpresenterende elever
  • hardtarbeidende elever 

 

Individuelt: Se på lappen med navn fra første øktelement: Hvordan vurderer du navnene på lappen etter fagfilmen? Vil du føre på flere og/eller andre navn?