Aktivering av forkunnskaper: Hvordan definere og identifisere elever med stort læringspotensial?

I faglitteraturen er det brukt flere ulike benevnelser for å beskrive elevgruppen som står i fokus i denne Språkløyper-pakken, som for eksempel evnerike, begavede og talentfulle. Vi har valgt å bruke elever med stort læringspotensial og ekstraordinært læringspotensial, jf. NOU 2016:14 Mer å hente.

Diskuter i gruppen:

Hvordan forstår dere begrepet elever med stort læringspotensial? Sett opp noen punkter dere mener kan være beskrivende for denne elevgruppen.

Individuelt:

Hvilke elever i klassen din mener du kan ha et stort læringspotensial? Noter deg navnene på en lapp.