Film: "Hvordan definere og identifisere elever med stort læringspotensial?"

I denne filmen presenterer Trude Alfsvåg, universitetslektor ved Lesesenteret, begrepene elever med stort læringspotensial og elever med ekstraordinært læringspotensial, og beskriver hva som kjennetegner disse elevgruppene.

Mens dere ser filmen, noter kjennetegn på elever med stort læringspotensial.