Diskusjon: Lesing, skriving og muntlighet i KRLE

Dere skal gjennomføre en strukturert samtale om temaet muntlighet. Samtalen kan gjennomføres i faggruppen eller for hele personalet ved skolen. Målet med øvelsen er å oppleve hvordan det er å delta i en strukturert samtale og utvikle dypere forståelse om muntlighet.

Se mer informasjon i vedlegget "Gruppearbeid knyttet til muntlighet" (ligger også under Ressurser).