Erfaringsdeling: Lesing, skriving og muntlighet i KRLE

I arbeidet med muntlighet i KRLE har dere lest teksten «Samtale i klasserommet» og sett flere fagfilmer og intervjuer om temaet den strukturerte samtalen. I lys av teori og egne erfaringer, reflekter rundt og diskuter spørsmålene under:

  • Hvordan opplevde du å bruke den strukturerte samtalen som metode for læring i KRLE-faget? Hvordan vil du beskrive elevenes læringsutbytte? Diskuter med utgangspunkt i elevobservasjoner og logg fra samtalen.
  • Hva opplevde du som særlig utfordrende med å gjennomføre en strukturert samtale i eget klasserom? Begrunn hvorfor.
  • Hva gjør du annerledes neste gang du skal planlegge og gjennomføre en strukturert samtale? Begrunn hvorfor.

 

Forslag til struktur på samtalen: Think – pair – share

Think: Hver lærer tenker for seg selv, og skriver ned minst 3 punkter til hvert spørsmål, ca. 3 min.  

Pair: Del punktene i par, og beskriv to punkter til hvert spørsmål, ca. 7 min.

Share: Hvert par deler sine punkter, ikke gjenta punkter som allerede er sagt, ca. 5 min.