Temahjulet

Mange kommuner bruker temahjul i sine planer for arbeid med overgang fra barnehage til skole. Temahjulet fungerer godt som et visuelt verktøy, og synliggjør på en enkel måte hvilke tema og tidspunkt for arbeidet aktørene i samarbeidet skal prioritere.

Image
Figur

I arbeidet med kompetanseutviklingspakken anbefales det å bruke fire til seks samlinger som er plassert på ulike tidspunkt i temahjulet. Kommunene står fritt til å velge tidspunkt for gjennomføring av øktene. Det anbefales at kommunen gjennomfører en analyse av egen praksis for finne ut hvilket tema man skal fokusere på, når det passer best å starte arbeidet og hvordan samlingene kan organiseres på best mulig måte.

Kommunen må se på egne rutiner for samarbeid mellom de to læringsinstitusjonene, og bygge videre på erfaringene fra disse kulturmøtene i sitt arbeid med overgangen. Språkarbeid og kartlegging er to sentrale tema som bør løftes frem i et slikt samarbeid for å skape sammenheng og kontinuitet for barna.

Det er nødvendig at kommunen legger tydelige føringer for hvordan barnehager og skoler skal prioritere arbeidet med overgang fra barnehage til skole i sine planer.

Arbeidet med å utvikle planer og temahjul vil komme igjen i økt 6, Hvordan lykkes med en god overgang? Det vil blant annet være mulig å laste ned et tomt temahjul som kan brukes i arbeidet med egne planer. I dette arbeidet vil det være nyttig å samle alle refleksjoner og notater dere arbeider med i øktene.