Refleksjon: Fagpersoner om en god overgang

Samtal i grupper, oppsummer i plenum.

Gruppe:

  • Sett dere i grupper på tvers av barnehage og skole.
  • Presenter momentene for hverandre. Diskuter og skriv ned tre punkter som dere skal presentere i plenum.

Plenum:

  • Alle gruppene presenterer sine tre punkter i plenum.
  • Leder tar vare på notatene. Disse skal brukes i siste økt i utarbeidelse av egne planer for overgangen.