Film: Fagpersoner om en god overgang

I denne filmen intervjues personer fra Ringen barnehage og Saupstad skole om sine praksiser for overgangen fra barnehage til skole. Ringen barnehage er en av barnehagene som overleverer barna sine til Saupstad skole.

Oppdrag til filmen (individuelt): - Skriv ned tre momenter fra filmen som du merket deg.