Helse og oppvekstfag: Oppgåve til neste gong

  1. Vi ser først filmen “Å lese en fagtekst” i lag. I denne filmen får vi innblikk i korleis uerfarne lesarar møter tekstar. Filmen gjev tips til kva læraren kan gjere for å hjelpe elevane å betre forstå det dei les. Sjå filmen her
  2. Eleven i filmen hadde utfordringar med å forstå det han las. Kva tilbakemeldingar får de hos elevane dykkar når dei skal arbeide med fagtekst? Kva seier elevane sine ytringar om desse tre faktorane: motivasjon, leseferdigheit og omgrepskunnskap? Noter ned eigne erfaringar frå klasserommet til desse tre faktorane, og ta dei med til ei erfaringsdeling før de går i gang med økt 2.