Helse og oppvekstfag: Oppgåve

1. I kva samanhengar i helse- og oppvekstfag vil du seie at det er viktig at elevane har gode leseferdigheiter? Gje gjerne døme.

2.  Korleis kan du som lærar på HO bidra til å utvikle leseferdigheitene til elevane dine?

  • Individuelt: Noter ned tankane dine til desse to spørsmåla. (5 minutt)
     
  • Gruppe: Gå i grupper og del det de har notert. (10 minutt)