Prøv ut i praksis: Skrivetrappa

Tilpass eit undervisningsopplegg du allereie har (eller lag eit nytt) for skriving i eit av faga dine. Del skriveprosessen i tre: 1) planlegging, 2) produksjon og 3) revisjon. Prøv det ut, før logg og del erfaringar i neste økt. 

Dersom du har elevar med skrivevanskar: Tenk over om dei har bruk for individuell støtte eller meir skriveteknologi.

 

Bruk gjerne filmane under som støtte til bruk av teknologi i praksis:

Fagfilm: "Å lage fagordliste i CD-ord"

Fagfilm 4: "Eigen versjon av autokorrektur i Word"

Fagfilm 5: "Rettekort brukt med Word"

 

Praktiske tips, nettressurs:

Marianne Kufaas Sæterhaug, Dysleksi Norge, viser i praksis hvordan man kan diktere på android mobiltelefon, iPhone, IPad, Mac, med Word (Office 365) og med Google Dokumenter.