Erfaringsdeling: Skrivetrappa

Sist økt vart avslutta med ei oppgåve om  å vurdere skolens tilrettelegging for at elevar med lese- og skrivevansker lett skulle kunne bruke LST til lesing og skriving.

Vi foreslo å sjå på maskinvare, programvare og appar, skolens kompetanse, tilrettelegging frå leiinga, opplæring i bruk av LST for elevar med lese- og skrivevanskar, og bruk av LST for alle elevar (digitale lærebøker, vanlige funksjonar som finst i tekstbehandlingsprogram som Word, Google Docs).

Oppsummer i plenum om det er skjedd noko på eitt eller fleire av områda etter denne vurderinga. Vurder om det er behov for å gjere noko meir.