Vegen vidare: Leseforståelse gjennom helhetslesing

  1. Ta utgangspunkt i de sentrale spørsmålene for denne ressursen om elever med IOP i de fleste fag. Diskuter hva dere har prøvd ut i praksis knyttet til disse spørsmålene og erfaringer dere har gjort dere i språkløyperarbeidet. 

    • Hvordan øke elever med generelle lærevansker sin deltakelse og selvstendighet gjennom lesing og skriving?

    • Hvordan bidrar skolens holdninger og språk til elevenes positive utvikling?

    • Hvilket potensiale ligger i å vektlegge arbeid med tekster som brukes i dagliglivet?

    • Hvordan drive god lese- og skriveopplæring på begynnernivå for ungdom med generelle lærevansker?

  2. Diskuter hvordan skolen kan samarbeide for å fortsette arbeidet med å styrke læringen og tilrettelegge for elever med IOP i de fleste fag. 

Bruk gjerne IGP: Først individuelt (2 min med individuell tenking/skriving), deretter gruppediskusjon der alle deler tankene/stikkordene sine, til slutt deling i plenum.